תקנון

אנו מודים לך שבחרת לגלוש באתר Hidiz 

האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
השימוש באתר – על כל מגוון שירותיו – הינו על אחריותך כמשתמש  בלבד.
השימוש באתר כפוף לתקנון זה. שימוש באתר זה מעיד על הסכמה חד משמעית לתנאי התקנון והכתוב בו. אם אינכם מסכימים לתנאים המפורטים בתקנון, כולם או חלקם, הנכם מתבקשים לא לעשות שימוש באתר.
האתר מספק פרסום של מגוון רחב של מוצרים, תוצרת הארץ ותוצרת חוץ, מתחום עיצוב הבית, עיצוב המשרד ועיצוב הגינה. האחריות על התוכן המפורסם באתר היא של המפרסמים בלבד.
הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שההמלצות המתפרסמות באתר הינן של המפרסמים  ולפי שיקול דעתם וטעמם הבלעדי.

היעדר אחריות

האתר ו/או בעליו לא יישאו בכל אחריות לתוכן ולמידע המפורסמים באתר.
האתר ו/או בעליו אינם צד לעסקאות שיעשו בעקבות פרסום באתר. העסקה תסוכם ישירות מול המפרסם.
הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו שהאתר ו/או בעליו אינם אחראים לתוכן הפרסומים באתר, לכל התחייבות העשויה לצמוח  כתוצאה  מהיכרות בין מפרסם לגולש שנוצרה באמצעות האתר,  לזמינות השירותים ולטיבם, לקבלת המוצרים שיירכשו ולטיבם וכי לאתר ו/או לבעליו אין שום אחריות  לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה  משימוש בתכנים ו/או בשירותי האתר.
זכויות היוצרים בתכני צד ג' המופיעים באתר שייכים לצדדים שלישיים, והבעלים של האתר אינם אחראים לתוכן זה – לרבות נכונותם ו/או שלמותם ו/או תאימותם ו/או עדכנותם, ולא תהיה צד לדרישה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה בזכויות יוצרים אלה.
היעדר האחריות של האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם חלה גם על נזק שעלול להיגרם לגולש ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה מאי יכולת לעשות שימוש באתר, לרבות קבלת השירותים המוצעים בו או לאחר שהאתר ו/או בעליו החליטו על הגבלתם ו/או הפסקתם
האתר ו/או בעליו לא  יישאו באחריות כלשהי לתוכן ו/או פרסום ו/או חומר שיווקי המופיעים באתרים חיצוניים שקישור אליהם מופיע באתר, והגולש פוטר אותם בזאת מלבדוק ו/או לוודא ו/או לבקר באתרים אלו כדי לבדוק את אמינותם ו/או איכותם.
הבעלים של האתר רשאים לסגור את האתר או לשנותו ללא צורך להודיע על כך מראש. ולא תהיה כל תביעה או טענה בקשר לכך.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי ( כדוגמת, לוח עבודה) תתבקש/י לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלו ישמרו במאגר האתר ויועברו לצד שלישי רק במקרה של בקשתכם לקבל הצעת מחיר מצד שלישי.

כיצד משתמשים יכולים לבקש שהנתונים יימחקו

הפרטיות שלך חשובה לנו. אם ברצונך לבקש את מחיקת הנתונים האישיים שלך המוחזקים על ידינו, אנא צור איתנו קשר בכתובת office@hidiz.com . אנו מחויבים לעבד בקשות כאלה בזמן בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ולחוקי הגנת המידע החלים.

אנא כלול את שמך וכתובת הדוא"ל שלך עם בקשתך כדי לעזור לנו לזהות ולהסיר במדויק את הנתונים האישיים שלך. אם יש לך חששות או שאלות לגבי האופן שבו אנו מטפלים בנתונים אישיים ובקשות למחיקת נתונים, אל תהסס לפנות.

 

דיוור ישיר

הסכמה על תקנון זה כמוה כאישור רשמי מצידך לשליחת מסרים לכתובת המייל הפרטית עימה נרשמת לאתר. לרבות מסרים פרסומיים. למרות שלרשותך עומדת תמיד הזכות להסיר את עצמך מרשימת ההפצה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל המצוי באתר, מאמרים ותמונות הינם רכוש פרטי של HIDIZ. אין להעתיק, להפיץ ולמסור לצד שלישי תכנים מהאתר,מלאים או בחלקם. ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מ HIDIZ
במסגרת זכויות היוצרים באתר HIDIZ , נכללים גם הרעיון העומד בבסיס האתר, מבנה האתר, היישומים שפותחו במיוחד עבורו והמבנה הגראפי של האתר.
כל המפר הוראות אלו, ישפה את האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח והוצאות נלוות.
במקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר באתר, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תחייבנה את הגולש מול HIDIZ

סמכות שיפוט

יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לפי הסכם זה מסורה לבתי המשפט במחוז חיפה בלבד בכל הנוגע למסמך זה ולשימוש באתר.
הנהלת האתר HIDIZ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון ללא הודעה מראש והתנאים החדשים יחייבו את הגולש מרגע פרסום התקנון המעודכן באתר
מומלץ לכל מי שמבצע פעולת גלישה באתר ו/או קורא תכנים המפורסמים באתר, לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו את המידע המפורסם.

יצירת קשר

בכל שאלה ניתן לפנות office@hidiz.com
באם נפגעת מתוכן כלשהו שפורסם באתר. הנך מתבקש לדווח לנו על כך.